• Atrium, bedrijfjuristisch de puntjes op de i
 • Over Atrium

  In de Romeinse Tijd was het atrium de centrale plaats in het huis. Daaraan grensden verschillende vertrekken. Om deze te bereiken was men verplicht om het atrium te kruisen. Daar bevond zich ook het heiligdom voor de huisgoden.

   

  In samenspraak met de accountant, notaris of derden begeleidt de onafhankelijke bedrijfsjuridische entiteit Atrium ondernemingen en privépersonen. Atrium biedt toegang tot verschillende dimensies in de begeleiding van de ondernemer of de particulier. Het is een centrale plaats, een plaats waar iemand voorbijkomt voor hij andere stappen zet, weze het voor een advies of een tweede opinie.

   

  En de huisgoden? Dat zijn onze medewerkers die als geen ander de ondernemer door het complexe juridische moeras weten te gidsen! Zo creëren zij een klimaat waarbinnen de ondernemer in de best mogelijke omstandigheden een beslissing kan nemen.

   

  De kernwoorden bij Atrium zijn dan ook snelheid, nauwkeurigheid en dossierkennis aan een competitieve prijs.

  Atrium, bedrijfjuristisch de puntjes op de i
  Ontdek hoe wij u kunnen helpen
 • Vennootschapsrecht

    

  Ondernemen en vennootschapsrecht gaan hand in hand. Onze medewerkers begeleiden ondernemingen doorlopend in materies zoals overnames en fusies, splitsingen, overname activa en handelsfonds/bedrijfstak, bestuurdersaansprakelijkheid, opvolging binnen ondernemingen, management overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, corporate governance en vennootschapsgeschillen.

   

  Daarnaast kan Atrium uw onderneming bijstaan in haar dagelijkse vennootschapsrechtelijke werking (corporate housekeeping). Dit houdt onder meer het volgende in: voorbereidingen bij de organisatie van (buitengewone) algemene vergadering, raden van bestuur en andere ondernemingsorganen, opmaken van diverse vergaderstukken en verplichtingen inzake vennootschapsdocumenten (notulen algemene vergadering, vergaderingen bestuursorganen, bijzondere verslagen, aandeelhoudersregisters, etc.), opvolging van alle administratieve verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de beslissingen van de diverse vennootschapsorganen.

   

  Ook starters vinden bij Atrium een all-in service: Begeleiden van start-ups vanaf de aanvang van de activiteiten over de uitbouw van de structuur tot het toetreden van derde partijen of de overdracht van de onderneming, advisering omtrent geschikte vennootschapsvorm of opstart via eenmanszaak, begeleiding bij de oprichting van de vennootschap en/of opstart handelsactiviteit, begeleiding bij de administratieve formaliteiten met betrekking tot opstart activiteiten.

 • Handelsrecht

    

  Atrium staat uw onderneming bij in haar commerciële werking teneinde een optimaal resultaat te bereiken.

   

  Zo stelt Atrium handelsovereenkomsten op en analyseert deze, biedt bijstand in het nazien en opstellen van algemene voorwaarden en begeleidt ondernemingen bij hun e-commerce activiteiten.

   

  Atrium staat u ook bij voor al uw logistieke vraagstukken (transportovereenkomst, schadegeval, transportvoorwaarden ...).

   

  Atrium verzorgt ook uw juridische correspondentie, ook wat betreft digitale communicatie en e-facturatie. Het protesteren van een factuur of het reageren op een protest is immers uiterst belangrijk in het handelsverkeer.

   

  Atrium staat ook ondernemingen bij om een performant debiteurenbeheer te voeren zodat de vruchten van alle commerciële inspanningen maximaal kunnen worden geplukt.

 • Arbeidsrecht

    

  Atrium staat haar klanten bij in alle aspecten van individueel en collectief arbeidsrecht, waaronder de redactie van arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen, ontslag, sluiting, sociale inspectie, sociale overlegorganen en problemen inzake sociale zekerheid.

   

  Ook voor al uw vragen omtrent detachering van werknemers bent u bij ons aan het juiste adres.

 • Vermogens- en successieplanning

     

  Atrium begeleidt het financiële langetermijnplan van ondernemers en particulieren, en adviseert op basis van een volledige analyse op maat van uw onderneming of uw persoonlijke wensen bij uw successieplanning. Hoe vroeger u begint te plannen, des te meer mogelijkheden u heeft.

   

  U hebt als ondernemer of particulier een vermogen opgebouwd en u wil uw roerend of onroerend vermogen op een fiscaalvriendelijke manier overdragen en toch nog controle behouden. Atrium geeft u graag op alle vragen een antwoord.

   

  Als erfgenaam moet u verplicht een aangifte van nalatenschap indienen. Met de nieuwe erfbelasting is het des te belangrijker dat deze aangifte correct, tijdig en volledig wordt ingevuld. In samenspraak met u zorgt Atrium dat deze aangifte vlekkeloos verloopt.

 • Vastgoedrecht

    

  Atrium adviseert zowel huurders als verhuurders over de verschillende soorten huurovereenkomsten, rekening houdende met de strenge huurwetgeving die van toepassing is. Daarnaast begeleidt Atrium u bij het opmaken en opvolgen van huurcontracten.

   

  Ook bij andere lastige vraagstukken zoals vruchtgebruik, natrekking, recht van opstal … kan Atrium een waardevolle bijdrage leveren.

 • Juridische audit

    

  Met de Legal Audit geeft Atrium u inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van het juridisch functioneren van uw organisatie. In het bijzonder worden uw juridische documenten doorgelicht zodat uw rechtspositie tegenover uw leveranciers, uw klanten en uw werknemers duidelijk in kaart wordt gebracht. In het vervolgtraject ondersteunt en begeleidt Atrium bij het realiseren van verbetervoorstellen en daarmee bij het in gang zetten van juridische kwaliteitszorg. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen dat wij stappenplannen opstellen en assisteren bij het uitvoeren hiervan.

 • Overheidssteun

    

  Atrium waakt erover dat u als ondernemer aanspraak maakt op alle overheidssteun waar u recht op hebt. Zo wordt uw financieel voordeel 100% benut.

 • Hebt u een vraag?

  Neem dan gerust contact op via dit formulier of stuur een e-mail.

 • Nieuws

  Atrium brengt u op de hoogte van bedrijfsjuridisch nieuws

  Het nieuwe erfrecht, dat van kracht wordt in september 2018, gelden ook voor schenkingen die u in...
  De verbindingspersoon Elke buitenlandse werkgever die een werknemer naar België detacheert...
  Aangepaste opzegtermijnen Sedert 2014 is de proeftijd voor werknemers afgeschaft (op enkele...
  Weldra invoering centraal register Belgen zijn erom gekend dat ze niet graag praten over hun...
  More Posts
 • Onze juristen

  Martine De Keyser - Notarieel juriste

  Martine De Keyser

  Notarieel juriste
   

  Wijnendalestraat 177
  8800 Roeselare

  t +32 51 57 56 08 
  f +32 51 57 56 01

  e martine@atrium-juristen.be

   

  Martine De Keyser studeerde af als licentiaat in het notariaat aan de Katholieke Universiteit Leuven.

   

  Na haar ervaringen in enkele notariskantoren ontwikkelde zij bij Atrium een aparte afdeling juridisch advies voor ondernemers en particulieren.

   

  Zij is gespecialiseerd in het voorbereiden en begeleiden van overnames, het voorbereiden en het opmaken van algemene vergaderingen en raden van bestuur en het opmaken en opvolgen van contracten van diverse aard. Zij fungeert als bemiddelaar tussen de accountant, de notaris, de bankier en de klant. In deze rol bereidt zij de dossiers voor het notariaat voor en leest ze de notariële akten na. Martine heeft ook een bijzondere kennis van het opmaken en begeleiden van nalatenschappen en van successieplanning. Vanuit die expertise organiseert zij graag en met enthousiasme studieavonden voor de klanten.

   

 • Contact

  Kunnen wij iets voor elkaar betekenen?

  Neem dan contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

  Fax
  +32 51 57 56 01
   

All Posts
×