Return to site

Geen proeftijd, wel aangepaste opzegtermijnen vanaf 2018

Aangepaste opzegtermijnen

Sedert 2014 is de proeftijd voor werknemers afgeschaft (op enkele uitzonderingen na) en diende men een opzegtermijn van twee weken uit te betalen aan nieuwe werknemers die niet voldeden aan de verwachtingen.

De regering past daar nu een mouw aan en zal de opzegtermijn bij ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst als volgt aanpassen: 

Anciënniteit                         Nu               2018

<1 maand                            2 weken     1 week

<2 maand                            2 weken     1 week

<3 maand                            2 weken     1 week

<4 maand                           4 weken      3 weken

<5 maand                           4 weken      4 weken

<6 maand                           4 weken      5 weken

Tijdens de eerste drie maanden zal de na te leven opgzegtermijn 1 week zijn in de plaats van 2 weken. Tijdens de vierde maand zal de na te leven opzegtermijn met één week verminderen. Tijdens de zesde maand zal hij met 1 week vermeerderen.

Ook wijzigingen voor de bouwsector

Ook wenst de regering een oplossing te vinden voor het verdwijnen van de afwijkende opzegtermijnen in de bouwsector voor arbeiders na het arrest van het Grondwettelijk Hof dat deze afwijking discriminatoir bevond. Vanaf 1 januari 2018 krijgen alle arbeiders aldus gelijke rechten bij ontslag.

 

Dit houdt tevens in dat de regels over de motivering van het ontslag en het kennelijk onredelijk ontslag zoals voorzien in de CAO nr. 109, vanaf 1 januari 2018 eveneens van toepassing worden op de werklieden tewerkgesteld op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waarvoor voor onbepaalde tijd een verkorte opzeggingstermijn van toepassing was. Wat de concrete oplossing is, is nog niet bekend. Wij zijn alvast benieuwd naar de concrete wetgevende initiatieven.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly