Return to site

Vernieuwing inzake interim - arbeid

wetswijziging 1 oktober 2016

Ook op 1 oktober heeft de wetgever weer enkele ingrijpende veranderingen in petto, zo is de 48-urenregeling voor uitzendarbeid geschrapt. Daardoor moet elke arbeidsovereenkomst voor interimarbeid voortaan schriftelijk worden vastgesteld ten laatste op het moment waarop de uitzendkracht in dienst treedt. 

De afschaffing van de 48-uren regel gaat gepaard met een verruiming van de mogelijkheden om arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid elektronisch te ondertekenen. De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid zal voortaan op 3 manieren vastgesteld kunnen worden:

(i) klassieke schriftelijke overeenkomst,

(ii) elektronische overeenkomst met een zogenaamde gekwalificeerde handtekening,

(iii) elektronische overeenkomst met elk ander type handtekening, op voorwaarde dat de identiteit van de partijen, hun instemming en het behoud van de integriteit van de overeenkomst wordt verzekerd (bijvoorbeeld pincode via tablet, smartphone, pc...). De uitzendsector heeft hiervoor een onlineplatform ontwikkeld.

Als de nieuwe regels niet worden nageleefd, wordt de arbeidsovereenkomst beschouwd als een contract van onbepaalde duur. Die sanctie is er echter niet als de uitzendkracht zelf aan de basis ligt van de niet-ondertekening.

Atrium helpt u graag verder om een sluitend interim-beleid op poten te zetten.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly